Skip to main content

Show filters

Hide filters

arvioida resurssien elinkaarta

Description

Description

Arvioida raaka-aineiden käyttöä ja mahdollista kierrätystä tuotteiden koko elinkaaren aikana. Ottaa huomioon sovellettavat säännökset, kuten Euroopan komission kiertotalouspaketti.

Käsitteen URI