Skip to main content

Show filters

Hide filters

käyttää automaattista ohjelmointia

Description

Description

Käyttää erikoistuneita ohjelmistotyökaluja tietokonekoodien tuottamiseksi eritelmien, kuten kaavioiden ja jäsenneltyjen tietojen, tai muiden käyttötarkoitusta kuvaavien ilmaisutapojen perusteella.

Scope note

Includes visual programming.

Vaihtoehtoinen nimiö

hyödyntää automaattista ohjelmointia

hyödyntää automaattiohjelmointia

luoda tietokonekoodi määritysten perusteella

käyttää visuaalista ohjelmointia

käyttää automaattiohjelmointia

Käsitteen URI