Skip to main content

Show filters

Hide filters

käänteismallinnus

Description

Description

Prosessi, jossa tietämys tai mallia koskevat tiedot poimitaan mistä tahansa ihmisen tekemästä ja tuotetaan se uudelleen, mikä tahansa poimittuun tietoon perustuva. Prosessiin kuuluu usein jonkin purkamista ja sen osien ja työskentelymenetelmien yksityiskohtaista analysoimista.

Vaihtoehtoinen nimiö

takaisinmallinnus

käänteistekniikka

Käsitteen URI