Skip to main content

Show filters

Hide filters

arvioida aiempaa osaamista

Description

Description

Arvioida hakijoiden ammatillista osaamista, taitoja ja tietoja testien, haastattelujen ja simulaatioiden avulla sekä näyttöä aiemmasta osaamisesta ennalta määritellyn vaatimustason tai menettelyn mukaisesti. Laatia kokoavia lausuntoja osoitetusta osaamisesta verrattuna asetettuihin odotuksiin.

Suhteet

Käsitteen URI