Skip to main content

Show filters

Hide filters

tietojen luottamuksellisuus

Description

Description

Mekanismit ja säännökset, joiden avulla käyttöoikeuksia voidaan valvoa valikoidusti ja taata, että vain valtuutetuilla osapuolilla (ihmisillä, prosesseilla, järjestelmillä ja laitteilla) on pääsy tietoihin ja että tietojen salassapitoa noudatetaan ja vaatimustenvastaisuuden riskejä seurataan.

Vaihtoehtoinen nimiö

kuluttajain tietosuoja

kuluttajan tietojen suoja

kuluttajien tietosuoja

pääsyn valvonta

pääsynvalvonta

datan luottamuksellisuus

informaation luottamuksellisuus

Käsitteen URI