Skip to main content

Show filters

Hide filters

ICT-projektinhallintamenetelmät

Description

Description

Tieto- ja viestintätekniikan resurssien suunnittelua, hallintaa ja valvontaa koskevat menetelmät tai mallit, joiden avulla voidaan saavuttaa tietyt tavoitteet. Näitä ovat Waterbened, Incremental, V-malli, Scrum tai Agile sekä hankehallinnon tieto- ja viestintäteknisten välineiden käyttö.

Vaihtoehtoinen nimiö

ohjelmistojen kehitysmenetelmät

ict-projektinhallintamenetelmät

Agile Scrum

ICT-projektien hallinnan menetelmät

Prince2

Käsitteen URI