Skip to main content

Show filters

Hide filters

saavuttaa myyntitavoitteet

Description

Description

Sellaisten asetettujen tavoitteiden saavuttaminen, joita mitataan myyntituottojen tai myytyjen tuotteiden määrän perusteella. Tavoitteen saavuttaminen tietyssä ajassa, myytyjen tuotteiden ja palveluiden priorisointi asianmukaisesti sekä etukäteen suunnittelu.

Käsitteen URI