Skip to main content

Show filters

Hide filters

tutkia pohjavettä

Description

Description

Valmistella ja toteuttaa kenttätutkimuksia pohjaveden laadun määrittämistä varten. Analysoida ja tulkita karttoja, malleja ja maantieteellisiä tietoja. Muodostaa kuva alueen pohjaveden ja maaperän saastumisesta. Laatia raportteja kaatopaikkojen pohjavesiin liittyvistä kysymyksistä, kuten hiilen palamistuotteiden aiheuttamasta ympäristön pilaantumisesta.

Käsitteen URI