Skip to main content

Show filters

Hide filters

käyttää tiettyä tietojen analysointiin tarkoitettua ohjelmistoa

Description

Description

Käyttää erityistä ohjelmistoa tietojen analysoinnissa, mukaan lukien tilastot, taulukot ja tietokannat. Selvittää mahdollisuuksia laatia raportteja johdolle, esimiehille tai asiakkaille.

Käsitteen URI