Skip to main content

Show filters

Hide filters

tieteellinen mallintaminen

Description

Description

Tieteellinen toiminta, joka koostuu tilanteeseen liittyvien merkityksellisten piirteiden valinnasta ja jonka tarkoituksena on kuvata fysikaalisia prosesseja, empiirisiä kohteita sekä ilmiöitä, paremman ymmärryksen, visualisoinnin tai kvantifioinnin saavuttamiseksi, sekä sen mallintamiseksi, miten kyseinen kohde käyttäytyy määrätyissä olosuhteissa.

Käsitteen URI