Skip to main content

Show filters

Hide filters

omaksua henkilökeskeinen lähestymistapa yhteisötaiteeseen

Description

Description

Omaksua työtapoja, joilla pyritään luomaan käytäntöjä, joissa tanssissa hyödynnetään kunkin yksilön ominaisuuksia ja vahvuuksia ja kannustetaan aktiivisesti tutkimaan taiteenlajeja (tanssia, musiikkia, teatteria, kuvataiteita). Tehdä taide saavutettavaksi ja ymmärrettäväksi käyttämällä erilaisia pedagogisia strategioita, jotka auttavat osallistujia saamaan taiteenlajissa tarvittavia kehollisia tietoja ja kehittämään taiteellisen esityksen laatua. Tunnistaa ja kehittää osallistujia, jotta he voivat kehittää ja laajentaa taiteelliseen esitykseensä tarvittavia taitoja.

Käsitteen URI