Skip to main content

Show filters

Hide filters

aseiden ja ampumatarvikkeiden valmistus

Description

Description

Raskaiden aseiden valmistus (tykistö, liikuteltavat aseet, rakettien laukaisulaitteet, torpedoputket, raskaat konekiväärit), pienaseet (revolverit, haulikot, konekiväärit), ilma- tai kaasukiväärit ja -pistoolit sekä sotatarvikkeet. Myös metsästys- ja urheiluaseiden tai puolustukseen käytettävien aseiden sekä ampumatarvikkeiden ja räjähteiden, kuten pommien, miinojen ja torpedojen, valmistus.

Käsitteen URI