Skip to main content

Show filters

Hide filters

suunnitella toimenpiteitä luonnonsuojelualueiden suojelemiseksi

Description

Description

Suunnitella suojelutoimenpiteitä lailla suojeltuja luonnonalueita varten, jotta voidaan vähentää matkailun tai luonnonilmiöiden kielteistä vaikutusta suojeltuihin alueisiin. Tähän sisältyvät esimerkiksi maan ja luonnonvarojen käytön hallinta sekä kävijämäärän seuranta.

Käsitteen URI