Skip to main content

Show filters

Hide filters

vanhusten hyväksikäyttö- tai pahoinpitelytapausten käsittelystrategiat

Description

Description

Vanhusten hyväksikäytön tunnistamisessa, lopettamisessa ja ehkäisemisessä käytettyjen strategioiden ja lähestymistapojen kirjo. Strategioihin sisältyy ymmärrys menetelmistä ja menettelyistä, joita käytetään tutkittaessa vanhusten hyväksikäytön tunnistamiseen, sen oikeudellisten vaikutusten tunnistamiseen sekä mahdollisten hoitotoimenpiteiden tai kuntoutuksen suunnittelemiseen.

Käsitteen URI