Skip to main content

Show filters

Hide filters

media- ja informaatiolukutaito

Description

Description

Kyky käyttää mediaa, ymmärtää ja arvioida kriittisesti median ja mediasisällön erilaisia näkökohtia ja kommunikoida siitä eri asiayhteyksissä. Se kattaa erilaiset kognitiiviset, emotionaaliset ja sosiaaliset taidot, joihin lukeutuvat tekstin, työkalujen ja teknologian käyttö, kriittisen ajattelun ja analyysin taidot, viestin muotoilun ja luovuuden harjoittaminen sekä kyky osallistua reflektointiin ja eettiseen ajatteluun.

Suhteet

Käsitteen URI