Skip to main content

Show filters

Hide filters

amhábhair a mheá ar a dteacht isteach

toisí a dhéanamh a bhaineann leis an obair

scileanna agus inniúlachtaí féinbhainistíochta

obair go héifeachtúil

cáilíocht a bhainistiú

seiceálacha cáilíochta réamhchóimeála a dhéanamh

cáilíocht amhábhar a sheiceáil

amhábhair a bhailíochtú

airíonna fisiceacha a thomhas

scileanna agus inniúlachtaí saoil

eolas ginearálta a chur i bhfeidhm

eolas ar an eolaíocht, ar an teicneolaíocht agus ar an innealtóireacht a chur i bhfeidhm

toisí a dhéanamh a bhaineann leis an obair

ábhair a mheá

oibriú le hinnealra agus saintrealamh

gléasanna mionbheachtais agus trealamh a úsáid

beacht-trealamh tomhais a úsáid

meaisín meáite a oibriú

abhair, trealamh nó soláthairtí a bhogadh nó a thógáil

teacht isteach amhábhar bianna ainmhithe a bhainistiú

airíonna fisiceacha a thomhas

meá a dhéanamh

cloí le nósanna imeachta meastóireachta na n-ábhar ar a dteacht isteach

láimhseáil agus iompar

bogadh agus ardú

earraí agus ábhair a stóráil

seachadadh amhábhar a láimhseáil

anailísiú a dhéanamh ar fhaisnéis agus sonraí agus iad a mheasúnú

anailísiú a dhéanamh ar fhaisnéis agus sonraí agus iad a mheasúnú

pleanáil agus eagrúchán

faisnéis, nithe agus acmhainní a eagrú

faisnéis cháilíochtúil a phróiseáil

scileanna faisnéise

faireachán, cigireacht agus tástáil

faireachán a dhéanamh ar cháilíocht earraí

scileanna agus inniúlachtaí idirdhisciplíneacha

scileanna agus inniúlachtaí smaointeoireachta

faisnéis, smaointe agus coincheapa a phróiseáil

smaointeoireacht chriticiúil a dhéanamh

scileanna

cúnamh agus cúram

cosaint agus cur i bhfeidhm

nósanna imeachta oibríochta a chomhlíonadh

cloí le nósanna imeachta meastóireachta na n-ábhar ar a dteacht isteach

cáilíocht na n-amhábhar a sheiceáil ar a dteacht isteach

amhábhair a mheá ar a dteacht isteach

Description

Description

Nósanna imeachta meáite a chomhlíonadh chun cainníocht na n-amhábhar a mheas. An meáchan a thaifead go cruinn agus cúram a thabhairt aon chaillteanais amhábhar a íoslaghdú.

Coincheap URI