Skip to main content

Show filters

Hide filters

comhairle a thabhairt maidir le ceisteanna comhshaoil sa mhianadóireacht

an tionchar a bhíonn ag iompraíocht phearsanta ar an gcomhshaol a mheas

ag obair le ríomhairí

córais ríomhaireachta a shuiteáil agus a chosaint

feistí tfc a chosaint

sábháilteacht TFC

an comhshaol a chosaint ar dhrochthionchar na dteicneolaíochtaí digiteacha

an tionchar comhshaoil a bhainistiú

bealaí a aimsiú chun an tionchar diúltach a bhíonn ag an tomhaltas a laghdú

scileanna agus inniúlachtaí smaointeoireachta

faisnéis, smaointe agus coincheapa a phróiseáil

smaointeoireacht chriticiúil a dhéanamh

dlíthe agus caighdeáin a bhaineann le cosaint an chomhshaoil a chomhlíonadh

scileanna agus inniúlachtaí saoil

scileanna agus inniúlachtaí a bhaineann leis an gcomhshaol a chur i bhfeidhm

bealaí a aimsiú chun an tionchar diúltach a bhíonn ag an tomhaltas a laghdú

cúnamh agus cúram

cosaint agus cur i bhfeidhm

dlíthe agus caighdeáin a bhaineann le cosaint an chomhshaoil a chomhlíonadh

tionchar oibríochtaí ar an gcomhshaol a bhainistiú

an tionchar comhshaoil a mheas

tionchar comhshaoil na mianadóireachta a chur in iúl

scileanna agus inniúlachtaí idirdhisciplíneacha

scileanna agus inniúlachtaí sóisialta agus scileanna agus inniúlachtaí cumarsáide

tacaíocht a thabhairt do dhaoine eile

comhairle a thabhairt do dhaoine eile

scileanna

cruthaitheacht, comhar agus cumarsáid

comhairle a thabhairt agus dul i gcomhairle

comhairle a thabhairt maidir le saincheisteanna comhshaoil

comhairle a thabhairt maidir le ceisteanna comhshaoil sa mhianadóireacht

Description

Description

Comhairle a thabhairt d’innealtóirí, suirbhéirí, baill foirne geoiteicniúla agus miotalóirí maidir le cosaint an chomhshaoil agus le hathshlánú na talún a bhaineann le gníomhaíochtaí mianadóireachta.

Coincheap URI