Skip to main content

Show filters

Hide filters

modhanna anailísithe sonraí lóistíochta a úsáid

croíscileanna agus croí-inniúlachtaí

obair le huimhreacha agus tomhais

ciall a bhaint as faisnéis mhatamaiticiúil

faireachán a dhéanamh ar fhorbairtí i réimse saineolais

faireachán a dhéanamh ar fhorbairtí i réimse saineolais

sonraí reatha a léirmhíniú

pleanáil agus eagrúchán

faisnéis, nithe agus acmhainní a eagrú

faisnéis cháilíochtúil a phróiseáil

meastóireacht a dhéanamh ar chórais, ar chláir, ar threalamh agus ar tháirgí

sonraí tástála a anailísiú

anailísiú a dhéanamh ar fhaisnéis agus sonraí agus iad a mheasúnú

anailís sonraí a dhéanamh

smaointeoireacht chriticiúil a dhéanamh

sonraí, faisnéis agus inneachar digiteach a mheas

sonraí digiteacha agus córais dhigiteacha a stóráil

scileanna agus inniúlachtaí idirdhisciplíneacha

scileanna agus inniúlachtaí smaointeoireachta

faisnéis, smaointe agus coincheapa a phróiseáil

smaointeoireacht chriticiúil a dhéanamh

bunachair shonraí a úsáid

rochtain a fháil ar shonraí digiteacha agus anailís a dhéanamh orthu

próiseáil sonraí digiteacha

anailísiú a dhéanamh ar fhaisnéis agus sonraí agus iad a mheasúnú

sonraí, faisnéis agus inneachar digiteach a mheas

ag obair le ríomhairí

rochtain a fháil ar shonraí digiteacha agus anailís a dhéanamh orthu

sonraí digiteacha a bhainistiú, a bhailiú agus a stóráil

teicnící próiseála sonraí a úsáid

mórshonraí a anailísiú

scileanna

scileanna faisnéise

anailísiú a dhéanamh ar fhaisnéis agus sonraí agus iad a mheasúnú

oibríochtaí gnó a anailísiú

modhanna anailísithe sonraí lóistíochta a úsáid

Description

Description

Sonraí shlabhra an tsoláthair agus sonraí iompair a léamh agus a thuiscint. Anailís a dhéanamh ar iontaofacht agus infhaighteacht na dtorthaí trí úsáid a bhaint as modhanna mar mianadóireacht sonraí, samhaltú sonraí agus anailís costais is tairbhe.

Coincheap URI