Skip to main content

Show filters

Hide filters

scileanna agus inniúlachtaí saoil

Description

Description

Scileanna agus inniúlachtaí a bhaineann leis an gcumas eolas agus faisnéis a phróiseáil agus a úsáid, eolas agus faisnéis a bhfuil tábhacht trasearnála ag baint leo agus a éascaíonn saoránacht ghníomhach. Cuimsíonn siad réimsí na sláinte, an chomhshaoil, rannpháirtíocht na saoránach, an chultúir, an airgeadais agus chur i bhfeidhm an eolais ghinearálta.

Coincheap URI

Status

released