Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

učitelj/učiteljica za opismenjavanje odraslih

Description

Code

2352.1.1

Description

Učitelji za opismenjavanje odraslih poučavaju odrasle učenike, uključujući nedavne imigrante i osobe koje su rano napustile školovanje, osnovnim vještinama čitanja i pisanja, obično na razini osnovne škole. Učitelji za opismenjavanje odraslih uključuju učenike u planiranje i provedbu njihovih aktivnosti čitanja te ih procjenjuju i pojedinačno ocjenjuju na temelju zadaća i ispita.

Alternativna oznaka

učitelj za opismenjavanje odraslih

učiteljica za opismenjavanje odraslih

učiteljica za pismenost odraslih

učitelj za pismenost odraslih

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine