Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inženjer/inženjerka za parne kotlove

Description

Code

2144.1.21

Description

Inženjeri za parne kotlove osiguravaju energiju i komunalne usluge za postrojenja, kao što su para, grijanje i hlađenje. Održavaju opremu kao što su kotlovi i kompresori zraka te njima upravljaju i istražuju te razvijaju nove metode i poboljšanja za pružanje komunalnih usluga.

Alternativna oznaka

inspektorica parnih kotlova projektant konstruktor pumpi i kompresora

inženjer za parne kotlove

inspektorica parnih kotlova

projektantica konstruktorica pumpi i kompresora

inženjerka za parne kotlove

inspektor parnih kotlova

projektant konstruktor pumpi i kompresora

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: