Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

klinički asistent / klinička asistentica

Description

Code

3256.1

Description

Klinički asistenti pomažu liječnicima u obavljanju jednostavnih aktivnosti potpore tijekom medicinskih postupaka, standardiziranih dijagnostičkih programa i standardiziranih testova na mjestu pružanja skrbi, osiguravaju higijenu operacija, čišćenje, dezinfekciju, sterilizaciju i održavanje medicinskih uređaja te obavljaju organizacijske i administrativne zadaće potrebne za upravljanje kirurškim zahvatom liječnika. Zadaće obavljaju pod nadzorom i prema uputama liječnika.

Alternativna oznaka

viša asistentica

asistent

viši asistent

asistentica

klinički asistent

klinička asistentica

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine