Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

direktor/direktorica proizvodnje u kemijskoj industriji

Description

Code

1321.2.1.1

Description

Direktori proizvodnje u kemijskoj industriji odgovorni su za tehničku koordinaciju i kontrolu postupaka kemijske proizvodnje. Oni usmjeravaju jednu ili više proizvodnih jedinica i nadziru uporabu tehničkih i ljudskih resursa u okviru ciljeva u pogledu količine, kvalitete i planiranja. Direktori proizvodnje u kemijskoj industriji osmišljavaju i osiguravaju da su ispunjeni proizvodni planovi i rasporedi. Odgovorni su za provedbu postupaka osmišljenih kako bi se osigurala kvaliteta proizvedenog proizvoda, dobri uvjeti rada i prakse zaštite okoliša te sigurnost radnog mjesta.

Alternativna oznaka

direktorica proizvodnje u kemijskoj industriji

direktor proizvodnje u kemijskoj industriji

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine