Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rukovatelj/rukovateljica strojem za granuliranje

Description

Code

8131.9

Description

Rukovatelji strojem za granuliranje provode miješanje i granulaciju praškastih sastojaka s pomoću strojeva za miješanje i mljevenje kako bi pripremili sastojke koji će se sabiti u medicinske tablete. Oni uspostavljaju veličinu serije i slijede formule za sastojke.

Alternativna oznaka

rukovatelj strojem za granuliranje

rukovateljica strojem za granuliranje

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: