Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

tehničar/tehničarka za mikroelektroniku

Description

Code

3114.1.6

Description

Tehničari za mikroelektroniku surađuju s inženjerima mikroelektronike u razvoju malih elektroničkih uređaja i komponenata poput mikroprocesora, memorijskih čipova i integriranih sklopova za upravljanje strojem i motorom. Tehničari za mikroelektroniku odgovorni su za gradnju, ispitivanje i održavanje mikroelektroničkih sustava i uređaja.

Scope note

Excludes microsystem engineering technician. Excludes people using materials such as quartz, plastics and ceramics.

Alternativna oznaka

konstruktor elektroničkih proizvoda

konstruktorica elektroničkih proizvoda

tehničarka za mikroelektroniku

tehničar za mikroelektroniku

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine