Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Filters

Hierarchy view

sudski službenik / sudska službenica

Description

Code

3411.5

Description

Sudski službenici pomažu sucima u sudskoj instituciji. Oni obrađuju upite o sudskim postupcima i pomažu sucima u raznim zadaćama, kao što su provedba pravnog istraživanja u pripremi predmeta ili pisanje mišljenja. Kontaktiraju sa stranama koje sudjeluju u predmetima te obavještavaju suce i druge sudske službenike.

Alternativna oznaka

referentica sutkinje

referent suca

sudska službenica

sudski službenik

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine