Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

rukovatelj/rukovateljica strojem za briketiranje

Description

Code

7223.2

Description

Rukovatelji strojem za briketiranje rukuju opremom za sušenje, miješanje i sabijanje metalnih komadića u brikete za uporabu u talionici.

Alternativna oznaka

rukovateljica briketirkom

rukovatelj prešom za briketiranje

rukovatelj strojem za briketiranje

rukovateljica prešom za briketiranje

rukovatelj briketirkom

rukovateljica strojem za briketiranje

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: