Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

službenik/službenica za zaštitu podataka

Description

Code

2619.4

Description

Službenici za zaštitu podataka osiguravaju da je obrada osobnih podataka u organizaciji u skladu sa standardima zaštite podataka i obvezama utvrđenima u primjenjivom zakonodavstvu, kao što je GDPR. Razrađuju i provode organizacijsku politiku u vezi sa zaštitom podataka, odgovorni su za procjene učinka zaštite podataka te rješavaju pritužbe i zahtjeve trećih strana i regulatornih agencija. Službenici za zaštitu podataka vode istrage o potencijalnim povredama podataka, provode unutarnje revizije i djeluju kao kontaktna točka unutar organizacije u vezi sa svim pitanjima povezanima s obradom osobnih podataka. Nadalje, mogu razvijati programe osposobljavanja i obučavati druge zaposlenike o postupcima zaštite podataka.

Alternativna oznaka

službenica za zaštitu podataka i sigurnost

službenik za privatnost

GDPR stručnjakinja

pravna savjetnica za zaštitu podataka

službenica za usklađenost podataka privatnost

službenica za pravne poslove i zaštitu podataka

službenica za privatnost

specijalistica za zaštitu podataka

savjetnica za zaštitu podataka

pravni savjetnik za zaštitu podataka

službenik za zaštitu podataka i sigurnost

GDPR stručnjak

službenik za usklađenost podataka privatnost

službenik za pravne poslove i zaštitu podataka

specijalist za zaštitu podataka

savjetnik za zaštitu podataka

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine