Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

biofizičar/biofizičarka

Description

Code

2131.4.4

Description

Biofizičari proučavaju postojeću vezu između živih organizama i fizike. Provode istraživanja na živim organizmima na temelju fizikalnih metoda, a cilj im je objasniti složenost života, predvidjeti obrasce i donijeti zaključke o aspektima života. Područja istraživanja biofizičara odnose se na DNK, proteine, molekule, stanice i okoliš.

Alternativna oznaka

biofizičar

biotehnologinja

biotehnolog

biofizičarka

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine