Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

tehničar/tehničarka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Description

Code

3111.12

Description

Tehničari za zaštitu od ionizirajućeg zračenja prate razine zračenja u zgradama i objektima kako bi osigurali sukladnost sa zdravstvenim i sigurnosnim standardima i spriječili opasan porast razine zračenja. Poduzimaju mjere za smanjenje emisija zračenja i za sprječavanje daljnje kontaminacije u slučaju onečišćenja te izrađuju planove za zaštitu od zračenja, posebno za nuklearne elektrane i postrojenja.

Alternativna oznaka

tehničarka za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

tehničar za zaštitu od ionizirajućeg zračenja

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: