Skip to main content
There is a temporary issue on this page. Please, try later. We apologise for this inconvenience.

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

inspektor/inspektorica električnih uređaja

Description

Code

7543.7.3

Description

Inspektori električnih uređaja provjeravaju imaju li gotovi električni proizvodi fizičke nedostatke i neispravne električne veze. Bilježe rezultate inspekcijskih pregleda i šalju neispravne sklopove natrag u proizvodnju.

Alternativna oznaka

inspektor električnih uređaja

inspektorica električnih uređaja

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: