Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

marketinški asistent / marketinška asistentica

Description

Code

2431.16

Description

Marketinški asistenti pružaju potporu u provedbi programa i promidžbenih napora usmjerenih na prodaju. Istražuju i upravljaju svim informacijama koje upravitelji traže kako bi odlučili jesu li potrebni promidžbeni programi. Ako je tako, pomažu pri pribavljanju materijala i resursa za promotivne aktivnosti.

Alternativna oznaka

asistent u promidžbi

asistentica u marketingu

marketinška asistentica

marketinški pomoćnik

marketinška pomoćnica

asistentica u promidžbi

marketinški asistent

asistent u marketingu

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: