Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tehničar/tehničarka za mikrosustave

Description

Code

3114.1.8

Description

Tehničari za mikrosustave surađuju s inženjerima mikrosustava pri razvoju mikrosustava ili mikroelektromehaničkih uređaja (MEMS) koji se mogu integrirati u mehaničke, optičke, zvučne i elektroničke proizvode. Tehničari za mikrosustave odgovorni su za izradu, ispitivanje i održavanje mikrosustava.

Scope note

Excludes microelectronics engineering technician. Includes people using materials such as quartz, plastics and ceramics.

Alternativna oznaka

tehničarka za mikrosustave

tehničar za mikrosustave

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: