Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

analitičar/analitičarka kvalitete vode

Description

Code

2133.13

Description

Analitičari kvalitete vode osiguravaju kvalitetu vode znanstvenom analizom, čime se osigurava ispunjavanje standarda kvalitete i sigurnosti. Uzimaju uzorke vode i provode laboratorijska ispitivanja te razvijaju postupke pročišćivanja kako bi voda mogla služiti kao voda za piće, u svrhu navodnjavanja i u druge svrhe opskrbe vodom.

Alternativna oznaka

analitičarka kvalitete vode

analitičar kvalitete vode

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine