Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inspektor/inspektorica rada u području radnih odnosa

Description

Code

3353.1

Description

Inspektori rada u području radnih odnosa istražuju prijevarne aktivnosti u sustavu socijalne sigurnosti koje utječu na prava radnika. Izvršavaju revizije i ispituju zahtjeve za naknade te istražuju postupke društava na temelju pritužbi zaposlenika. Inspekcije uključuju aktivnosti povezane s radom kao što su neisplata plaća ili troškova. Inspektori rada u području radnih odnosa osiguravaju da se sa zaposlenicima postupa pravedno i u skladu sa zakonima. Bilježe i sastavljaju izvješća o svojim nalazima kako bi osigurali valjanost tvrdnji koje istražuju.

Alternativna oznaka

inspektor rada u području radnih odnosa

inspektorica rada u području radnih odnosa

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: