Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prodavač/prodavačica pekarskih i slastičarskih proizvoda

Description

Code

5223.7.4

Description

Prodavači pekarskih i slastičarskih proizvoda prodaju kruh i kolače u specijaliziranim trgovinama, po potrebi uz dodatnu preradu proizvoda.

Alternativna oznaka

prodavač u pekari

prodavačica u pekarnici

prodavačica pekarskih i slastičarskih proizvoda

prodavač pekarskih i slastičarskih proizvoda

prodavač u pekarnici

prodavačica u pekari

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: