Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

direktor/direktorica animacije

Description

Code

2654.1.1

Description

Direktori animacije nadziru i zapošljavaju multimedijske umjetnike. Odgovorni su za kvalitetu animacije, da se produkcija ostvaruje pravodobno i u okviru proračuna.

Alternativna oznaka

direktorica animacije

direktor animacije

redateljica animacije

redatelj animacije

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: