Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inženjer/inženjerka za rashladne sustave u ribarskim brodovima

Description

Code

3151.1

Description

Inženjeri za rashladne sustave u ribarskim brodovima održavaju i popravljaju strojeve i opremu u sustavu za držanje i hlađenje riba na ribarskim plovilima.

Alternativna oznaka

inženjerka za rashladne sustave u ribarskim brodovima

inženjer za rashladne sustave u ribarskim brodovima

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: