Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

stručnjak/stručnjakinja za internetski marketing

Description

Code

2431.10.4

Description

Stručnjaci za internetski marketing upotrebljavaju elektroničku poštu, internet i društvene medije kako bi stavljali na tržište robu i robne marke.

Alternativna oznaka

stručnjakinja za marketing na internetu

stručnjakinja za internetski marketing

specijalistica za internetsko oglašavanje

stručnjak za internetski marketing

internetski marketar

stručnjak za marketing na internetu

specijalist za internetsko oglašavanje

internetska marketarka

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine