Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

tehnički crtač / tehnička crtačica za arhitekturu

Description

Code

3118.3.2

Description

Tehnički crtači za arhitekturu izrađuju crteže na temelju specifikacija i ideja koje su dostavili arhitekti. Izrađuju nacrte za arhitekturu pomoću računalno potpomognute opreme i softvera ili koristeći se konvencionalnim metodama kao što su papir i olovka.

Alternativna oznaka

tehnički crtač za arhitekturu

građevinski crtač

građevinska crtačica

tehnička crtačica za arhitekturu

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine