Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

graver/graverka

Description

Code

7313.1.3

Description

Graveri graviraju slova i ukrasne motive na dijelove nakita pomoću ručnih alata. Crtaju i raspoređuju slova i motive na proizvodu, urezuju motive u proizvodu te ga čiste.

Alternativna oznaka

graverka

graver

graver plemenitih kovina

graverka plemenitih kovina

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: