Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

analitičar/analitičarka lokalnih razvojnih strategija

Description

Code

2422.2

Description

Analitičari lokalnih razvojnih strategija izrađuju planove za poboljšanje kvalitete života u lokalnim zajednicama. Istražuju i procjenjuju pitanja i potrebe zajednice, upravljaju resursima i razvijaju provedbene strategije. Komuniciraju sa zajednicom u svrhu provedbe istraživanja i obavješćuju zajednicu o razvojnim planovima.

Alternativna oznaka

analitičarka za strateško planiranje razvoja lokalne zajednice

analitičar za strateško planiranje razvoja lokalne zajednice

analitičar lokalnih razvojnih strategija

analitičarka lokalnih razvojnih strategija

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: