Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

graver/graverka stakla

Description

Code

7316.2

Description

Graveri stakla graviraju slova i ukrasne motive na staklene proizvode pomoću ručnih alata. Crtaju i raspoređuju slova i motive na proizvodu, urezuju motive u proizvodu i završno ga obrađuju.

Alternativna oznaka

graver stakla

graverka stakla

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: