Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

mentor/mentorica prakse socijalnog rada

Description

Code

2310.2

Description

Mentori prakse socijalnog rada poučavaju, nadziru i ocjenjuju studente studija socijalnog rada prije, tijekom i nakon stjecanja diplome. Sudjeluju u njihovu smještanju i imaju ovlasti preporučiti studente na temelju odgovarajućih dokaza.

Alternativna oznaka

voditelj terenske prakse socijalnog rada

mentorica prakse socijalnog rada

mentor prakse socijalnog rada

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine