Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

agent/agentica za iznajmljivanje vozila

Description

Code

5249.3

Description

Agenti za iznajmljivanje vozila zastupaju poduzeća koja se bave iznajmljivanje vozila i određuju kratkoročna razdoblja korištenja. Dokumentiraju transakcije, osiguranja i plaćanja.

Alternativna oznaka

agentica za iznajmljivanje vozila

agent za iznajmljivanje vozila

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: