Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

predavač/predavačica stomatologije

Description

Code

2310.1.12

Description

Predavači stomatologije su profesori, nastavnici ili predavači i često liječnici koji studente s diplomom višeg sekundarnog obrazovanja poučavaju u vlastitom specijaliziranom studijskom području, stomatologiji, koje je pretežno akademske naravi. Surađuju sa svojim znanstvenim novacima na sveučilištu i sveučilišnim asistentima u pripremi predavanja i ispita, ocjenjivanju seminara i ispita, vođenju laboratorijskih vježbi te vođenju konzultacija i davanju povratnih informacija studentima. Također provode akademska istraživanja u svojem području stomatologije, objavljuju svoje nalaze i povezuju se s drugim sveučilišnim kolegama.

Alternativna oznaka

predavačica stomatologije

sveučilišni profesor stomatologije

predavač stomatologije

sveučilišna profesorica stomatologije

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine