Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

veletrgovac/veletrgovkinja sirovom i štavljenom kožom te kožnatim proizvodima

Description

Code

3324.4.17

Description

Veletrgovci sirovom i štavljenom kožom te kožnatim proizvodima pronalaze potencijalne veleprodajne kupce i dobavljače te uparuju njihove potrebe. Sklapaju transakcije velikim količinama robe.

Alternativna oznaka

veletrgovkinja sirovom i štavljenom kožom te kožnatim proizvodima

prodajni zastupnik za sirovu i štavljenu kožu te kožnate proizvode

veleprodajna komercijalistica za sirovu i štavljenu kožu te kožnate proizvode

komercijalist veleprodaje za sirovu i štavljenu kožu te kožnate proizvode

komercijalistica veleprodaje za sirovu i štavljenu kožu te kožnate proizvode

trgovac ksirovom i štavljenom kožom te kožnatim proizvodima na veliko

veleprodajna trgovkinja sirovom i štavljenom kožom te kožnatim proizvodima

veleprodajni trgovac sirovom i štavljenom kožom te kožnatim proizvodima

prodajna predstavnica za sirovu i štavljenu kožu te kožnate proizvode

prodajni predstavnik za sirovu i štavljenu kožu te kožnate proizvode

veleprodajni komercijalist za sirovu i štavljenu kožu te kožnate proizvode

trgovkinja sirovom i štavljenom kožom te kožnatim proizvodima na veliko

prodajna zastupnica za sirovu i štavljenu kožu te kožnate proizvode

veletrgovac sirovom i štavljenom kožom te kožnatim proizvodima

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: