Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

toksikolog/toksikologinja

Description

Code

2131.4.13

Description

Toksikolozi proučavaju učinke koje kemijske tvari ili biološki i fizički agensi imaju na žive organizme, točnije na okoliš i na zdravlje životinja i ljudi. Oni određuju doze izloženosti tvarima koje izazivaju toksične učinke u okruženjima, ljudima i živim organizmima te provode pokuse na životinjama te staničnim kulturama.

Alternativna oznaka

analitička toksikologinja

analitički toksikolog

ekotoksikolog

ekotoksikologinja

toksikolog

toksikologinja

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama:

Vještine