Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

inženjer/inženjerka za izradu i održavanje bušotina

Description

Code

2146.2

Description

Inženjeri za izradu i održavanje bušotina razvijaju i nadziru bušenje bušotina plina i nafte. Pomažu pri projektiranju, ispitivanju i izradi bušotina te su zaposleni na kopnenim ili odobalnim platformama. Inženjeri za izradu i održavanje bušotina rade s drugim stručnjacima u rudarstvu i nadziru napredak bušenja i sigurnost lokacije.

Alternativna oznaka

inženjer vađenja nafte i prirodnoga plina

inženjer za karotažu i perforiranje bušotina

inženjer za izradu i održavanje bušotina

inženjerka za izradu i održavanje bušotina

inženjerka za karotažu i perforiranje bušotina

inženjerka vađenja nafte i prirodnoga plina

projektantica bušotina za naftu i plin

projektant bušotina za naftu i plin

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: