Skip to main content

Show filters

Hide filters

See all filters

prodavač/prodavačica računalnih igara, multimedije i softvera

Description

Code

5223.7.10

Description

Prodavači računalnih igara, multimedije i softvera prodaju softverske proizvode u specijaliziranim trgovinama.

Alternativna oznaka

prodavač računalnih igara, multimedije i softvera

prodavač u trgovini računalnih igara, multimedije i softvera

prodavačica računalnih igara, multimedije i softvera

prodavačica u trgovini računalnih igara, multimedije i softvera

Regulatorni aspekt

Da biste doznali je li i kako je ovo zanimanje regulirano u državama članicama EU-a, zemljama EGP-a ili Švicarskoj, pogledajte bazu podataka Komisije o reguliranim profesijama. Baza podataka o reguliranim profesijama: